My research on labour supply responses to changes in tax and benefit systems published

[For english, scroll down]

I morgondagens SvD skriver Jacob Lundberg och jag om våra slutsatser från den forskningsöversikt som vi skrev i under sommaren då jag jobbade som forskningsassistent på Ratio forskningsinstitut. Debattartikeln kan också läsas på nätet från och med ikväll (länk). Forskningsöversikten publicerades idag som ett working paper för Ratio (länk). Vi skrev också en rapport på svenska där vi tittar närmare på fallet Sverige, de svenska studier som finns på ämnet och uppskattar effekten av det svenska jobbskatteavdraget som infördes under alliansregeringen. Även den publiceras idag, hos den marknadsliberala tankesmedjan Timbro där Jacob är chefsekonom (länk).

Trevlig läsning!


This summer I worked as a research assistant at ratio research institute and together with Dr. Jacob Lundberg conducted a research overview/meta study that is published as a working paper today (link). We also wrote a report focusing on the case of Sweden for the free market think tank Timbro, which is also published today in swedish (link). In addition, we are writing about the findings in a debate article in tomorrows edition of SvD, on of the biggest daily newspapers in sweden. The text can be found online at this link. I’m super excited to finally share the work with everyone, pleasant reading!

Är det fel att anta att ekonomisk tillväxt leder till ökad välmående?

[English below]

Under våren skrev jag min kandidatuppsats i nationalekonomi vid handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. I och med detta blev jag klar med min ekonomie kandidat.  Den som är intresserad av att läsa uppsatsen så finns den tillgänglig gratis på nätet (länk). Titeln på detta inlägg avslöjar frågeställningen för uppsatsen, och jag tänkte lite kort skriva om uppsatsen i detta inlägg för den som är nyfiken men inte orkar med att läsa igenom hela uppsatsen (den är skriven på engelska).

Sedan några årtionden tillbaka har intresset för vad som leder till lycka/välmående i samhället ökat bland ekonomer. 1974 publicerades en särskilt inflytelserik artikel som presenterade statistik som visade att trots att människor i rika länder är lyckligare än människor i fattiga länder, så verkar det inte som att ekonomisk tillväxt leder till en motsvarande ökning i välmående i samhället. Denna iaktagelse – kallad the easterlin paradox efter forskaren Richard Easterlin – har sedan dess flitigt diskuterats inom forskningen. Eftersom mått på ekonomisk tillväxt såsom BNP ofta används som en proxy för välmåendet i samhället så är det absolut en frågeställning värd att forska kring. (en genomgång av forskning om välmående relaterad till inkomst, ekonomisk tillväxt, samt ojämlikhet finns från sida 6 i uppsatsen).

I vår studie använder vi data från European Social Survey (ESS), som sedan 2002 utfört intervjuer i europeiska länder där intervjuobjekten bland många andra frågor ombetts uppskatta sin upplevda ”life satisfaction” samt ”happiness” på en skala mellan 0 till 10. Totalt har vi svar från nästan 400 000 människor från 36 olika länder, mellan åren 2002 och 2016. Det är ett enormt datamaterial vi har kunnat använda, som vi sedan använt en ekonometrisk metod kallad fixed effekt regression (mer om metoden finns i uppsatsen) för att undersöka kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och samhälleligt välmående.

Huvudresultatet kan kort  sammanfattas med att det finns ett tydligt positivt (och statistiskt signifikant) samband mellan ekonomisk tillväxt och välbefinnande. Med andra ord tyder vår undersökning på att den kritik mot att ekonomisk tillväxt bör vara ett mål med politiken med argumentet att det inte leder till högre lycka i samhället inte har grund i statistiken. I uppsatsen diskuterar vi resultaten i mer detalj och presenterar även data på effekten av ojämlikhet på lycka.

För att ladda ner uppsatsen gratis eller läsa online, gå in på länken här. Trevlig läsning!


This spring, I did my last semester for my Bachelor of science in economic sciences at Gothenburg University. That meant writing my bachelor thesis, which is published online for free for anyone to read (link). The titel of the thesis is ”Is it wrong to assume economic growth promotes well-being in society?” and it’s written in english. Spoiler warning, we found strong empirical evidence that economic growth indeed is correlated with increases in subjective well-being. More information about our essay can be read in the abstract. Or why not download the essay and have a look!

Pleasant reading!