Demokratins baksida – Frank Karlsten & Karel Beckman

(originaltitel: Beyond democracy, översatt från engelska av Joakim Kämpe & Klaus Bernpaintner)

Demokrati är nog ett av de mest missbrukade termerna i samhället idag. Ständigt hör man politiker, debattörer och lobbyister uttala sig att just deras favoritprojekt är ”viktigt för demokratin”. Det låter nästan som att demokratin är vår tids gud som har åsikter om det ena och andra. Som statsvetarstudent har ju faktiskt begreppet demokrati en betydelse för mig. Det är ett styrelseskick, inte ett luddigt normativt begrepp som man har rätt att tolka lite som man vill. Jag kommer ihåg för ca ett år sedan när kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke intervjuades i ekots lördagsintervju och hon berättade att någon kostsam kultursatsning var ”viktigt för demokratin”. Och det fick mig att haja till. Vad menade hon med det, vad är hennes syn på vad demokrati är egentligen? Och varför betraktades detta som ett relevant argument som inte ens behövde ifrågasättas?

Denna bok får en att bli lite nyktrare kring demokrati-vurmandet. Den ställer sig frågande vad demokrati egentligen är, om det verkligen löser alla de problem som vi ofta hoppas. Jag ska ändå säga att detta är en ganska provokativ och agiterande bok. Man måste vara beredd att fundera kritiskt, annars kommer man nog tycka att den är stötande och tröttna. Själv tyckte jag att den var intressant läsning men jag hade hoppats på en mer forskningsanknuten/undersökande bok.

Budskapet i boken handlar om att centralstyrning oavsett styrelseform leder till konflikter, inneffektivitet och förtryck. Denna bok försöker belysa att icke-demokrati inte behöver betyda diktatur. Motsatsen till ”mer makt åt ett utvalt fåtal” är decentralisering där människor får mer makt över sig själva. De mest intressanta delarna i boken tyckte jag handlade om hur stater utvecklas. De kommer av egen maskin alltid svälla i storlek, vad som driver utvecklingen åt andra hållet är teknologisk utveckling och institutionell konkurrens. Något som gör mig ändå lite hoppfull om framtiden!

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.