Popular Economics – John Tamny

Detta är en bok som handlar om statens roll i ekonomin och fokuserar på fyra övergripande områden: olika skatters påverkan på samhället, hur staten kontrollerar marknaden genom regleringar, hur handel leder till ökat välstånd och statens hantering av pengar. När jag bläddrar igenom sammanfattningarna jag skrivit för varje kapitel inser jag hur mycket lärdomar det finns att hämta i denna boken.

Den övergripande tesen i boken är att staten allt som oftast gör mer skada än nytta och att vi hade sett en högre tillväxttakt om staten hade lämnat människor i fred på marknaden. Den är skriven på ett lättbegripligt sätt med många exempel och anekdoter för hur människor i verkligheten beter sig. Vissa referenser går över huvudet på mig eftersom jag inte har så bra koll på amerikansk sport, kultur och politik. Men den amerikanska befolkningen är huvudmålgruppen för boken så därför är det kanske inte så konstig.

Den är på många sätt lik “economics in one lesson” av Henry Hazlitt. I varje kapitel diskuterar han ett nytt område där staten intervenerar på marknaden. Han presenterar ett tänkande som går emot de vedertagna sanningarna på ett lättsmält sätt.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.