Här är två nyheter som kanske inte verkar vara relaterade till varandra. Låt mig förklara hur de gör det och varför det är viktigt.

image2-1

Den ena nyheten handlar om orkanen Matthew som dödat hundratals människor på Haiti, gjort tusentals utan hem och slått ut viktiga samhällsfunktioner. Orkanen nådde Florida under fredagen och visserligen orsakade den dyra skador, men människorna i den amerikanska delstaten är inte på långa vägar i en så utsatt situation som haitierna. Med ökat välstånd har man också bättre förutsättningar att klara sig, de som drabbas hårdast av naturkatastrofer är de fattigaste.

image1-1

 

 

 

 

 

Den andra nyheten handlar om den otroliga förbättringen av levnadsstandarden i provinsen Bac Ninh i Vietnam efter att Samsung började etablera fabriker i området. Bönder har blivit industriarbetare och befolkningen mångdubblade sina inkomster på några år. Den första artikeln jag nämnde är en tragedi, den sen are en solskenshistoria.

Man hör ibland människor säga att vi behöver se andra värden är rent ekonomiska, att den ekonomiska tillväxten behöver begränsas eller att vi till och med inte behöver mer tillväxt. dessa människor har på senare tid börjat argumentera för att ekonomiskt tillväxt är ett hot mot mänskligheten utifrån en tanke om att det leder till en varmare värld med osäkrare klimat och mer naturkatastrofer. Saken är den att jorden inte gett mänskligheten ett harmlöst klimat som vi gjort osäkert. Nej, naturen är oförutsägbar och farlig men med ekonomisk tillväxt och ökat välstånd har vi skapat oss verktygen att hantera den.

Att välståndet sprids i världen så som i Bac Ninh är inte en lycklig slump. Det är inte heller Samsungs välvilja som lett dem till att göra detta. Samsung är ett företag som drivs av att göra vinst, detta är helt enkelt marknadsekonomi i rörelse vi bevittnar. Har man inte mekanismerna för marknadsekonomins funktion klara för sig kanske man kan intala sig att vi i den rika världen upprätthåller vårt välstånd tack vare att människor i världen lever i fattigdom. Men det stämmer inte, och det finns inte heller fog för en sådan uppfattning. Det kommer alltid finnas en rik grupp som är tidiga med att anmana ny teknologi och nya framsteg. Men om man låter marknaden ha sin gång kommer även fattiga människor ha råd med smartphones, luftkondition och byggnader som kan stå emot orkaner.
Det stora problemet är att det finns många som vill begränsa marknadsekonomin, av ideologiska skäl eller rent egoistiska. Det är för mig frustrerande eftersom det saktar ner den utveckling som skulle kunna rädda liv. I framtiden!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.