Economics in One Lesson – Henry Hazlitt

Detta är kanske den viktigaste boken jag läst. Och med det menar jag att den verkligen förändrat mitt sätt att se på ekonomi och politik. Att läsa denna bok har inneburit stundvis förtvivlan och stundvis eufori. Eufori av att känna mig upplyst och klokare, förtvivlan över att lärdomarna i denna bok verkligen inte nått ut till allmänheten. Hazlitt skriver på ett sätt som är lätt att hänga med i och att förstå, och just därför har han fått mig att ofta tänka ”Varför vet inte folk det här?! Jag måste berätta för världen!”.

Första kapitlet tar upp huvudbudskapet i boken på ett generellt plan, alltså ”The lesson”. Efter dessa 5 sidor så handlar resten av boken om hur man applicerar detta tankesätt i ekonomisk analys. Makroekonomi är studiet av ekonomin som helhet. Och Hazlitt förklarar att det är just helheten som många ekonomiska teorier missar i sin iver att förklara och bestämma hur politik ska utformas. Misstaget är att endast titta på de kortsiktiga konsekvenserna för en enskild grupp istället för de långsiktiga effekterna på hela samhället.

Det är för nästan två århundraden som Frédéric Bastiat introducerade det ekonomiska konceptet som vi idag kallar alternativkostnader med sin essä ”What is Seen and What is Unseen”. Genom parabeln om det trasiga fönstret (the broken window fallacy) beskriver Bastiat hur förstörelse inte kan vara ekonomiskt gynnsamt. Visserligen kan det kostsiktigt skapa sysselsättning och mer resurser åt en viss grupp, men eftersom det kommer kräva en omfördelning från någon annan i samhället så är vi på det stora hela förlorare. Misstaget är att endast se vad som faktiskt händer utan att tänka på vad samhället nu tvingas avstå från (alternativkostnaden).

Det är just med detta perspektiv som Hazlitt beskriver missuppfattningar som är så vanliga i samhället. Detta är helt enkelt en hälsokur mot osunt ekonomiskt tänkande. Jag är övertygad om att jag kommer återvända till denna bok om och om igen i framtiden. Rekommenderar starkt!

 

Comments (2)

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.