Frågan om våldtäkt är en fråga om ägande över sin egen kropp. Att argumentera att våldtäkt är fel är att säga att individer äger sin kropp och sitt sinne. Ägandet innebär att du och endast du har rätt att bestämma över vad som ska hända med din kropp. Om någon vill använda din kropp för sex så måste det du ge ditt medgivande. Om man inte erkänner människors ägande över sig själva så innebär det att någon eller några andra har rätt att bestämma över vad som ska hända med dem. Detta är i grunden en fråga om individuell frihet, en fråga som liberaler brinner för. Eller i alla fall borde brinna för.

Egentligen spelar det ju ingen roll vad den andra personen eller gruppen vill tvinga dig till, om det är att ha sex, att arbeta för dem eller om de tvingar dig att gå ut i krig i deras sak. Våldtäkt, slaveri och värnplikt är helt enkelt inte förenligt med tanken att individer äger sig själva. Att erkänna människors rätt att kunna säga nej till sex, att kunna tatuera sig eller bita på sina naglar om de så vill kanske inte är svårt. Däremot kanske det är svårare att också erkänna att rätten till sin egen kropp också innebär rätten att dricka, äta och röka sådant som skadar kroppen, att kunna vara surrogatmoder eller för all del rätten att ha sex mot betalning om man så vill.

Vissa kanske skulle säga att eftersom vi lever i en demokrati så har vi faktiskt genom att rösta valt att låta staten använda våra kroppar i krig till exempel. Men om man erkänner människors rätt sin sin egen kropp så spelar det inte någon roll att en majoritet av gruppen skulle vilja använda den på ett visst sätt. Tänkt dig fyra personer, som gör en demokratisk omröstning och där tre personer kommer fram till att de vill ha sex tillsammans med den fjärde personen. Enligt demokratins princip vore denna våldtäkt legitim. Hela 75% har ju kommit överens. Och vi har nu gått ifrån principen om att människor äger sig själva. Det är ingen skillnad mellan att dela rätten till sin kropp med fyra personer eller 10 miljoner, kanske kan man säga att du har ännu mindre makt över din kropp när du behöver dela den med 10 miljoner andra.

Frågan om våldtäkt och rätten att säga nej har mer och mer börjat förknippas med den feministiska rörelsen och vänstern. Detta är lite om bakfoten egentligen eftersom vänstern är en ideologi som egentligen står långt ifrån att erkänna människors rätt till sig själva. Desto längre ut på vänsterkanten man kommer desto mer vill de inskränka individers rättigheter. Men jag borde kanske vara glad att den allmäna opinionen kring frågan om våldtäkt går åt rätt håll. Kanske kommer den feministiska rörelsen inse att den är libertariansk.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.