Är det fel att anta att ekonomisk tillväxt leder till ökad välmående?

[English below] Under våren skrev jag min kandidatuppsats i nationalekonomi vid handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. I och med detta blev jag klar med min ekonomie kandidat.  Den som är intresserad av att läsa uppsatsen så finns den tillgänglig gratis på nätet (länk). Titeln på detta inlägg avslöjar frågeställningen för uppsatsen, och jag tänkte lite kort

Why Trump is wrong on trade

A while back, I wrote a text explaining why trade wars isn’t a game of winning or loosing but rather, that both sides of such a conflict are more or less losers. It’s published in swedish on the web magasine Smedjan owned by the think tank Timbro, linked here. One of the key examples I

Economics of dating platforms

This post is about some special aspects on the economics around dating platforms. I will discuss how price discrimination can benefit everyone, the rare phenomenon of increasing marginal returns and how incentives might make dating platforms choose to be bad at matching people with each other. Single people use dating services (such as Tinder, Grindr,

Lisebergsekonomi

Nu under sommaren jobbar jag på nöjesparken Liseberg här i Göteborg. Man hittar mig på attraktionsavdelningen, där jag kontrollerar byglar, tar emot biljetter och trycker på knappar. I sommar har jag börjat tänka på min omgivning på ett lite annorlunda sätt än tidigare, jag börjar se ekonomiska koncept och fenomen överallt. Jag har skrivit ner