Podden Ekonomerna

Podden Ekonomerna

En podd från Timbro för dig som vill veta hur Sveriges ekonomi funkar. Med John Norell och Jacob Lundberg.

Read More

Artiklar och rapporter

Artiklar och rapporter

Läs gärna de artiklar och rapporter jag skrivit, i ämnen såsom utbildning, skatteslöseri och arbetsmarknad.

Read More

About me

About me

I'm an economics PhD student in Stockholm, Sweden. Find out more about me and what I've written in english.

Read More

Lisebergsekonomi

Nu under sommaren jobbar jag på nöjesparken Liseberg här i Göteborg. Man hittar mig på attraktionsavdelningen, där jag kontrollerar byglar, tar emot biljetter och trycker på knappar. I sommar har jag börjat tänka på min omgivning på ett lite annorlunda sätt än tidigare, jag börjar se ekonomiska koncept och fenomen överallt. Jag har skrivit ner

Popular Economics

Popular Economics – John Tamny Detta är en bok som handlar om statens roll i ekonomin och fokuserar på fyra övergripande områden: olika skatters påverkan på samhället, hur staten kontrollerar marknaden genom regleringar, hur handel leder till ökat välstånd och statens hantering av pengar. När jag bläddrar igenom sammanfattningarna jag skrivit för varje kapitel inser

Varför skatt på kapitalinkomst är dåligt

Denna text handlar om varför skatter på kapitalinkomst förvränger ekonomin och leder till ineffektivitet och sänkt välstånd. En fråga som ger upphov till missförstånd och felaktiga ekonomiska resonemang. Inom ekonomi lär vi oss att för att marknaden ska fungera så effektivt som möjligt så bör allt beskattas lika. Om skatten på päron är dubbelt så

The Armchair Economist

The Armchair Economist – Economics in everyday life – Steven E. Landsburg Jag lånade denna boken på biblioteket i höstas och jag tyckte om den så mycket att jag önskade mig den i julklapp så jag skulle kunna läsa den igen och denna gången kunna klottra, göra markeringar och skriva egna referenser i kanterna. Nu är det

Människor fattar beslut på marginalen

Detta inlägg handlar om en missuppfattning om hur incitament fungerar. Det är en missuppfattning som är vanlig i analysen av hur politiska beslut påverkar människors beteenden. Inom ekonomi studeras människors beteenden: Hur går det till när människor fattar beslut? Det brukar sägas att vi antar att människor är rationella. Med detta menar vi inte att vi tror alla människor i alla situationer gör perfekt kalkylerade val,